SSU 07-11-17: BILAG 1 OPFØLGNING PÅ BUDGETAFTALENS ELEMENTER