BILAG 4 TEK 8-11-2017. ÆNDRINGER I BETALINGVEDTÆGT GRIBVAND. DOK.NR. 2017/26525 009