BILAG 4 PMU 14-08-17 ANSØGERS KOMMENTARER TIL NABOUDTALELSER DOK.NR. 2017/16864 034