EBU 09-11-2017 BILAG 1 OPFØLGNING PÅ BUDGETAFTALENS ELEMENTER