ANLÆGSREGNSKAB ØU 11.12.17 - BYUDVIKLING, KØB OG SALG, SALG AF BAVNE AGER NORD