Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.3 ANNISSE OG ANNISSE NORD
Varmeforsyning i Annisse og Annisse Nord

I Annisse og Annisse Nord, der ligger syd for Helsinge, er der samlet registreret 897 bygninger. I Annisse og Annisse Nord er der hovedsagligt husholdninger, 83 %, og de resterende 17 % består hovedsagligt af diverse erhvervsbygninger. Området er kollektivt forsynet med naturgas, men har også mange individuelt forsynede bygninger.

Nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og levering) fordelt på de forskellige opvarmningstyper kan ses på figuren herunder.


Fordeling af nettovarmebehov i Annisse og Annisse Nord

Størstedelen af varmeproduktionen kommer fra naturgasfyr og oliefyr, henholdsvis 40 % og 37 %, mens 20 % af varmeproduktionen kommer fra elvarme og den resterende del fra træpillefyr, brænde eller andet.

På figuren dækker alle farverne på nær den orange del (naturgas) betegnelsen individuelt forsynede.

Med den nuværende brændselssammensætning til fjernvarmeproduktion i Helsinge og store investeringsomkostninger forbundet med etablering af fjernvarmenet vil det være svært for fjernvarmen at konkurrere mod et allerede afskrevet naturgasnet.

Der er ikke umiddelbart hverken en brugerøkonomisk eller samfundsøkonomisk gevinst ved at forsyne Annisse og Annisse Nord med fjernvarme, så en fjernvarmeudvidelse synes på nuværende tidspunkt at være usandsynlig.

Varmeforsyningsplan