Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.7 ENERGIPLANLÆGNING
Mange kommuner vælger at gennemføre en strategisk energiplanlægning, og dermed skabe overblikket over kommunens energiressourcer samt energiforbruget i kommunen som samlet geografisk område og de muligheder der er for at reducere energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi i energiforsyningen.

Den strategiske energiplanlægning er frivillig for kommuner at gennemføre, og der er således ikke regler for, at de lokale ressourcer som spildevandsslam og organisk affald skal bruges til energiproduktion. I forhold til det organiske affald som også indgår i ressourceopgørelsen, tyder det på, at frasortering af organisk dagrenovation til behandling i biogasanlæg vil indgå i regeringen kommende ressourceplan.

Spildevandsplan 2013-17