Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.6 KLIMATILPASNING
Gribskov Kommune har vedtaget en klimapolitik med en overordnet vision om, at Gribskov Kommune skal være en klimabevidst kommune, hvor planlægning og udvikling sker ud fra hensyn til både reducering af CO2 og klimatilpasning.

Klimapolitikken er beskrevet i Klimahandlingsplan 2012-2014, hvor der udover den overordnede vision er vedtaget en række indsatsområder. Disse indsatsområder har fået fastsat en række målsætninger for kommunens fremtidige klimaarbejde, som har betydning for spildevandsplanen. I Gribskov Kommune er der fokus på, at håndteringen af overfladevand sker ud fra en forebyggende tilgang. Det betyder, at der skal ligge en risikovurdering til grund for en prioritering af klimaarbejdet, og at der skal arbejdes med rekreative og innovative løsninger for håndtering af overfladevand.

Læs mere om Klimapolitik og Klimahandlingsplan 2012-2014.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet sammen med Kommuneplanen og parallelt med spildevandsplanen. Klimatilpasningsplanen skal sikre Gribskov mod oversvømmelser som følge af ekstrem regn, hvilket skal ske igennem både store anlægsprojekter såvel som mindre lokale indsatser.

Spildevandsplanen og Klimatilpasningsplanen håndterer forskellige situationer. Spildevandsplanen dækker afledning af spildevand og regnvand inden for det vedtagne serviceniveau, se afsnittet Dimensionskriterier for kloaksystemer. Klimatilpasningsplanen dækker tiltag, der skal forebygge oversvømmelser og aflede regnvand ved regnhændelser, der ligger ud over serviceniveauet.

Spildevandsplan 2013-17