Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
9.1 INDTÆGTER OG UDGIFTER
Takster
Taksterne for kloakforsyningen fremgår af takstbladet til betalingsvedtægten.

De takster man som forbruger mærker og som finansierer Gribvand Spildevand A/S er sammensat af to vandafledningsbidrag:

• Det faste vandafledningsbidrag (årligt bidrag)

• Det variable vandafledningsbidrag (bidrag baseret på vandforbruget)

Det faste vandafledningsbidrag blev indført i de to tidligere kommuner tilbage i 2000 for at kompensere de fastboende forbrugere for den relativt lille betaling som sommerhusene bidrager med i forhold til den transport- og behandlingskapacitet som stilles til rådighed året rundt.

Det faste bidrag udgør for 2013 ca. 550,- kr. ekskl. moms og reguleres en gang årligt. Bidraget opkræves pr. kloakstik for spildevand.
Det variable bidrag udgør for 2013 ca. 40,-/m3 og afregnes ens for sommerhuse, helårshuse, virksomheder og institutioner.

Indtægter og udgifter for Gribvand Spildevand A/S
Vandafledningsbidragene indbringer Gribvand Spildevand A/S ca. 85 mio. kr. årligt. Hertil kommer det kommunale vejbidrag i størrelsesordenen 5 mio. kr årligt.

Af den årlige indtægt på ca. 90 mio. kr. anvendes de ca. 55 mio. kr. på anlægsinvesteringer og 35 mio. kr. på drift.

Spildevandsplan 2013-17