Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.3 VANDLØB OG SØER
Spildevansplanen medfører en ændret udledning af renset spildevand samt en væsentligt mindre udledning af regnopblandet spildevand fra overløb på de renseanlæg der nedlægges. Det vurderes, at dette medfører en væsentligt lavere belastning af de 8 berørte vandløb, hvilket medvirker til en forbedring af miljøtilstanden her.

Spildevandsplan 2013-17