Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.5 BESKRIVELSE AF PLANEN

Hovestrukturen for de planlagte ændringer af spildevandsafledningen i Gribskov Kommune i planperioden frem til 2017 er knyttet til opførelsen af et nyt centralt renseanlæg samt nedlæggelsen af 9 mindre renseanlæg. Nedenstående figur viser en samlet oversigt over spildevandsplanens tiltag.

Figur med oversigt for status og plan for spildevandsbehandling og afledning i Gribskov Spildevandsplan 2013-2017. For detaljer henvises til Spildevandsplan 2013-2017.


 5.1 Planområder
I alt 9 af kommunens 10 renseanlæg skal nedlægges over de næste 6 år, som vist på figuren nedenfor. Helsinge renseanlæg bibeholdes, og der er planlagt opførelse af et nyt centralt renseanlæg 2015-2016. Dermed reduceres antallet af renseanlæg ved centralisering fra 10 til 2 renseanlæg.

 


Figur der viser den planlagte rækkefølge af centraliseringen af renseanlæggene


 

Spildevandsplan 2013-17