Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.1 VARMEFORSYNING
Varmeforsyning

Helsinge er det største af de fire fjernvarmeforsynede områder i Gribskov Kommune og har ifølge BBR 7.014 registrerede bygninger. Reelt set er der flere husstande, da en etagebygning kun tæller som en enkelt bygning, men har flere husstande.

Bygningsfordelingen i Helsinge (alle med postnummer 3200) kan ses på figuren herunder.


Bygningsfordeling i hele Helsinge (postnummer 3200)

I Helsinge er der en stor overvægt af husholdninger, idet 71 % af bygningerne er registreret som husholdninger. De resterende bygninger er fordelt mellem produktion 22 %, sommerhuse 4 %, handel og service 3 % og offentlige bygninger 1 %.


Nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og distribution) fordelt på de forskellige opvarmningstyper kan ses på figuren herunder. BBR-data og nøgletal for varmeforbruget i forskellige bygningstyper er anvendt som grundlag. Den faktiske værdi kan derfor variere lidt fra det beregnede.


Fordelingen af nettovarmebehov i Helsinge forsyningsområde.

Det meste varme bliver forsynet via fjernvarme og fra oliefyr. Desuden udgør elvarme og varme fra naturgasfyr også store andele i varmeproduktionsfordelingen.

På figuren dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) og den orange del (naturgas) betegnelsen individuel opvarmning, der er markeret med lyserød.

En oversigt over varmeforsyningen i Helsinge kan ses på figuren herunder:


Kort over varmeforsyningen i Helsinge byområde

Varmeforsyningsplan