Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.8 VANDFORSYNINGSPLAN
I Gribskov Kommune benytter en del af kommunens borgere sig af små vandforsyningsanlæg, typisk i landområder udenom byerne.

En del af de små vandforsyningsanlæg har haft problemer med dårlig vandkvalitet , hvilket i nogle tilfælde kan skyldes, at de ligger for tæt på nedsivning af spildevand fra nedsivningsanlæg eller utætte kloakker.

Spildevandsplanen understøtter målsætningerne i Gl. Græsted Gilleleje Kommune Vandforsyningsplan 2006-2016 om sikring af god drikkevandskvalitet og beskyttelse af grundvandsressourcerne. Dette sker igennem nykloakering, renovering af kloakledninger og et stort fokus på forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Link til Gribskov Vandforsyningsplanlægning

Spildevandsplan 2013-17