Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.2 STRUKTURPLAN FOR RENSEANLÆG
Spildevandsforsyningens renseanlæg

I henhold til Gribvand Spildevand A/S strukturplan fra 2012, efterfølgende opdateret i 2013, skal der ske en centralisering af kommunens renseanlæg.

Kloakforsyningen vil i planperioden 2013-2017 arbejde med at gennemføre forsyningens strukturplan, som indebærer forslag om at nedlægge 9 af renseanlæggene og kun bevare Helsinge Renseanlæg samt at etablere et nyt centralt renseanlæg.

Kagerup Renseanlæg blev nedlagt og oplandet tilsluttet Helsinge Renseanlæg i 2012-2013.

Nedlæggelsen af de 9 anlæg medfører ifølge Gribvand Spildevand A/S' Strategiplan en besparelse på ca. 8 mio. kr. årligt til drift, og anlægsudgiften er ifølge Gribvand Spildevand A/S' Strukturplan beregnet til ca. 215 mio. kr.

Der bygges nye transportledninger og pumpestationer til transporten af spildevandet fra de renseanlæg der nedlægges til det nye centrale renseanlæg.


Tidsplan for nedlægning af 9 renseanlæg og etablering af nyt centralt renseanlæg


Private renseanlæg
For de private renseanlæg i Gribskov kommunen er der ikke planlagt indsatser i planperioden

Spildevandsplan 2013-17