Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.22 HELSINGE
Status
Helsinge området er præget af bymæssig bebyggelse med åbent land.

De kloakerede dele af området har følgende afledningsformer:

Spildevandskloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand.

Separatkloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning.

Fælleskloak: Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning.

Hvis du vil se kloakeringsformen på din adresse kan det ses på kort her (søg på din adresse)

Hvis du vil vide mere om gældende regler kan det findes under afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Overløb fra fællessystemet sker til Ammendrup Å og Nejlingevandløb. Separat regnvand udledes til Møllebækrenden, Tobro Å, Kædebro Å og Ammendrup Å.

Spildevandet fra området ledes til Helsinge renseanlæg.

Plan
I Laugø er planlagt kloakering af 13 ejendomme, hvilket forventes at ske i 2012-13. Hvis der er planer for ændring af kloakeringsform for din adresse kan det ses på kort her (søg på din adresse)

Den planlagte kloakering er vedtaget i Spildevandsplan 2002-2010 for Helsinge Kommune [link].

Udtræden af kloakforsyningen
Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til kort her og afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Nøgletal i området
Fælleskloakeret: 111,5 ha
Separatkloakeret: 360,1 ha
Spildevandskloakeret: 31,7 ha

Yderligere beregninger for de kloakerede områder i Gribskov Kommune kan findes i Bilag

Spildevandsplan 2013-17