Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.4 KYSTNÆRE OMRÅDER, BADEOMRÅDER OG VANDKVALITET
Spildevandsplanen medfører, at udledningen fra de kystnærer renseanlæg til badeområderne ophører. Det betyder at badevandskvalitet forbedres.

Bortset fra strækningen ud for Gilleleje Havn, er hele kyststrækningen i Gribskov Kommune udpeget som badevandsområde og 7 badestrande med Blå Flag. Der er 19 stationer til overvågning af badevandskvaliteten i kommunen. Badevandskvaliteten har de seneste 1998 til 2008 år været god eller udmærket, bortset fra tvivlsom badevandskvalitet enkelte år på Rågeleje Strand. Badevandskvaliteten er i samme periode forbedret fra god til udmærket på flere af kommunens strande.

Spildevandsplan 2013-17