Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.2 STATUS OG PLAN FOR SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND
Status
I Gribskov kommune ligger ca. 4.400 ejendomme i det åbne land. Igennem en længere periode op til spildevandsplanen har kommunen undersøgt alle ejendommene, som ligger i det åbne land i kommunen.
Undersøgelsen har vist, at det er nødvendigt at forbedre spildevandsrensningen på en række af ejendommene. Heraf har ca. 500 fået påbud om forbedret spildevandsrensning mens ca. 2300 er blevet eller vil blive kloakeret. De ejendomme der har fået påbud, skal forbedre deres kloakforhold i henhold til påbuddet indenfor en given periode. Normalt vil der være en frist fra påbud til færdigmelding på 9 måneder.


Den administrative praksis omkring påbud om forbedret rensning af spildevand er beskrevet under Kommunens administrative praksis.

Plan
Der er planer om at tilslutte 6 områder i det åbne land til kloakforsyningen i spildevandsplanperioden 2013 - 2017.
Områderne, der skal tilsluttes, fremgår af kort her. De enkelte områder er beskrevet under Kloakeringsområder.

Administration af tilslutningerne er beskrevet under Kommunens administrative praksis.

Spildevandsplan 2013-17