Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.3 LÆSEVEJLEDNING
Spildevandsplanen er bygget op i afsnit, som beskriver de forskellige elementer af Gribskov Kommunes plan for bortskaffelse af spildevand.

Denne spildevandsplan er baseret på et tæt samspil mellem planens tekst i de enkelte afsnit og planens kortgrundlag. I den digitale spildevandsplan vil det være muligt at følge link direkte fra det enkelte tekstafsnit til de relevante steder på kortgrundlaget.

Spildevandsplanens kapitel 2 beskriver det lov- og planlægningsgrundlag, som spildevandsplanen er udarbejdet efter.

Kapitel 3 omhandler de kloakerede områder i Gribskov Kommune, hvor den nuværende status og den fremtidige plan er beskrevet. Kapitlet hænger tæt sammen med kortgrundlaget, hvor blandt andet kloakeringsområder og -principper er vist.

Kapitel 4 indeholder elementer omkring kommunens renseanlæg og slamhåndtering, og kapitel 5 beskriver forhold vedrørende spildevand i det åbne land, herunder forbedret spildevandsrensning og planlagte kloakeringer.

Kapitel 6 handler om udledning af spildevand til kommunens recipienter og deres tilstand.

Kapitel 7 beskriver de krav, kriterier og forventninger, der ligger til grund for dimensioneringen af kommunens kloaksystemer.

Kapitel 8 omhandler kommunens administrative praksis, som overordnet beskriver rettigheder, pligter og ansvarsfordeling mellem borger, forsyning og kommune. Kapitlet indeholder beskrivelser af en række forskellige administrative forhold, blandt andet tilslutningspligt og mulighed for udtræden af kloakforsyning.

Kapitel 9 indeholder en investeringsplan for anlægsprojekter i planperioden 2013-2017.

I Kapitel 10 findes en oversigt over de ejendomme, der bliver påvirket af Gribskov Spildevandsplan 2013-2017.

Spildevandsplanens kapitel 11 og 12 omhandler revision af spildevandsplanen og litteraturliste.

Kapitel 13 indeholder miljøvurderinge og kortgrundlaget samt bilag er samlet under kapitel 14.

Spildevandsplan 2013-17