Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.5 UDSHOLT
Status
Udsholt er præget af kystnær bebyggelse.

De kloakerede dele af dit område har følgende afledningsform:

Spildevandskloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand.

Hvis du vil se kloakeringsformen på din adresse kan det ses på kort her (søg på din adresse)

Hvis du vil vide mere om gældende regler kan det findes under afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Spildevandet fra området ledes til Udsholt Renseanlæg.

Plan
Udsholt Renseanlæg nedlægges 2018-2019. Spildevandet fra Udsholt skal ledes til det nye centrale renseanlæg. Der er ikke planlagt ændringer af afløbssystemet i dit område i planperioden 2013-2017.

Udtræden af kloakforsyningen
Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til kort her og afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Nøgletal i området
Fælleskloakeret: 6,0 ha
Spildevandskloakeret: 314,7 ha

Yderligere beregninger for de kloakerede områder i Gribskov Kommune kan findes i Bilag

Spildevandsplan 2013-17