Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.4 FJERNVARMEUDVIDELSER
Fjernvarmeudvidelser

I øjeblikket har Gilleleje Fjernvarme kapacitet nok både på værket og i nettet til at forsyne alle inden for fjernvarmeområdet inkl. bygninger med individuel forsyning. Værket har yderligere to oliekedler, der ikke er i drift særlig ofte, og som kan udskiftes med fliskedler, såfremt det er nødvendigt og økonomisk rentabelt. Der er derfor ikke umiddelbart kapacitetsbarrierer.

Den mest oplagte fjernvarmeudvidelse er at få husstande i fjernvarmeområdet til at tilslutte sig fjernvarmenettet, hvilket også er Gilleleje Fjernvarmes hovedfokus i forbindelse med udvidelser. Typisk har disse husstande oliefyr eller elvarme. Potentialet for at få husstande med oliefyr tilsluttet fjernvarme er gode, da installering af nye oliefyr dels bliver forbudt i nye bygninger fra 2013 og i eksisterende bygninger fra 2017 og dels har en væsentlig højere varmepris end fjernvarmeprisen i Gilleleje. For nærmere informationer vedrørende tilslutning til fjernvarme henvises der til Gilleleje Fjernvarmes bestemmelser, som findes på deres hjemmeside.

Husstandene med elvarme er derimod sværere at få tilsluttet fjernvarme, selvom de har en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med fjernvarme. Årsagen er primært de høje engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme.

På figuren herunder er illustreret et kort over Gillelejes nuværende varmeforsyning, hvorpå tre områder er markeret Gi 1-3, som er mulige nye fjernvarmeudvidelser.


Gilleleje forsyningsområde med potentielle fjernvarmeudvidelser markeret.

Gi 1

Gi 1 ligger i den vestlige del af Gilleleje og er et sommerhusområde. Langt de fleste sommerhuse er ikke helårsbeboede og har derfor et lavt årligt varmebehov. At have fjernvarme i dette område vil give sommerhusejerne faste udgifter forbundet med fjernvarme. Desuden vil Gilleleje Fjernvarme få et væsentligt varmetab fra nettet ved at holde cirkulation i et område med lavt forbrug. Det vurderes derfor, at dette område ikke vil være interessant for en fjernvarmeudvidelse.

Gi 2

Gi 2 er et mindre område, der er omkranset af fjernvarmeområdet. Lige på den anden side af kystvejen, der grænser op til området, ligger fjernvarmehovedledningen, som er dimensioneret til også at kunne forsyne hele Gi 2.

Området har en klar overvægt af husholdninger og har hovedsaglig elvarme. Beboerne i området har hidtil ikke ønsket at have fjernvarme.

Husstandene med elvarme har en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt at lave fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme.

Der er umiddelbart ikke udsigt til en fjernvarmeudvidelse til dette område.

Gi 3

Gi 3 ligger i den østlige del af Gilleleje og er et sommerhusområde. Langt de fleste sommerhuse er ikke helårsbeboede og har derfor et lavt årligt varmebehov. At have fjernvarme i dette område vil give sommerhusejerne faste udgifter forbundet med fjernvarme. Desuden vil Gilleleje Fjernvarme få et væsentligt varmetab fra nettet ved at holde cirkulation i et område med lavt forbrug. Det vurderes derfor, at dette område ikke vil være interessant for en fjernvarmeudvidelse.

Varmeforsyningsplan