Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.18 BLISTRUP
Status
Blistrup området er præget af åbent land samt mindre bebyggede områder.

De kloakerede dele af området har følgende afledningsformer:

Spildevandskloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand.

Separatkloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning.

Fælleskloak: Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning.

Hvis du vil se kloakeringsformen på din adresse kan det ses på kort her (søg på egen adresse)

Hvis du vil vide mere om gældende regler kan det findes under afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Overløb fra fællessystemet sker til Lyshøjrenden. Separat regnvand udledes til Lyshøjrenden og Øllemose Å. Spildevandet fra området ledes til Udsholt Renseanlæg.

Plan
Udsholt Renseanlæg nedlægges 2018-2019. Spildevandet fra Blistrup skal ledes til det nye centrale renseanlæg.

Der er ikke planlagt ændringer af afløbssystemet i området i planperioden 2013-2017.

Udtræden af kloakforsyningen
Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til kort her og afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Nøgletal i området

Fælleskloakeret: 13,5 ha

Separatkloakeret: 57,5 ha

Spildevandskloakeret: 45,5 ha

Yderligere beregninger for de kloakerede områder i Gribskov Kommune kan findes i Bilag

Spildevandsplan 2013-17