Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.1 VARMEFORSYNING
Varmeforsyning

Græsted er det tredjestørste fjernvarmeforsynede område i Gribskov Kommune og har ifølge BBR-data en bygningsfordelingen, som kan ses herunder.


Bygningsfordeling i Græsted

I Græsted er 51 % af bygningerne registreret som husholdninger, 26 % som sommerhuse, 19 % som produktion, 2 % som handel og service og 2 % som offentlige bygninger.

Sommerhusområderne mellem Smidstrup og Tisvildeleje hører med til Græsteds postnummer og er derfor medregnet i bygningsfordelingen, hvilket giver en markant højere procentdel sommerhuse.

Nettovarmebehov (varmebehov efter produktion og levering) fordelt på brændselstyper anvendt til opvarmning kan ses på figuren med fordelingen af nettovarmebehov i Græsted herunder. BBR-data og nøgletal for varmeforbruget for forskellige bygningstyper er anvendt som grundlag. Den faktiske værdi kan derfor variere lidt fra det beregnede. Der er heller ikke taget højde for, at nogle af sommerhusene er helårsbeboede.


Fordeling af nettovarmebehov i Græsted

Størstedelen af varmeproduktionen kommer fra olieopvarmning, 40 %, mens elvarme, herunder varmepumper, og fjernvarmen udgør henholdsvis 26 % og 25 %. Den resterende del bygningerne opvarmes med træpillefyr, brænde eller andet. På figuren dækker alle farverne på nær den lilla del (fjernvarme) betegnelsen individuelt forsynede, der er markeret med rød i Græsteds varmeforsyningskort herunder

En oversigt over varmeforsyningen i Græsted kan ses på figuren herunder:


Varmeforsyning i Græsted byområde

Varmeforsyningsplan