Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.1 STATUS FOR RENSEANLÆG
I Gribskov kommune sker rensning i dag 9 renseanlæg på med en samlet kapacitet på ca. 67.000 PE (PE står for personækvivalent og betyder en forureningsmængde svarende til udledningen af spildevand fra én person).

Spildevandsrensningen sker således decentralt i Gribskov kommune i dag. Placeringen af renseanlæggene og slambehandlingsanlæggene i Gribskov Kommune fremgår af kort her. Tilladelserne til renseanlæggene kan ses på Gribvands hjemmeside her

Renseanlæg i Gribskov kommune

Tisvilde Renseanlæg
Tisvilde Renseanlæg er et mekanisk biologisk anlæg med kvælstof og fosforfjernelse. Anlægget har en kapacitet på 7500 PE. Det rensede spildevand ledes til Maglemose Å, som er en del af Ramløse Å systemet. Oplandet til renseanlægget udgør 410 ha, hvoraf 20 ha er fælleskloakeret.

Helsinge Renseanlæg
Helsinge Central Renseanlæg er et mekanisk biologisk aktiv slamanlæg med nitrifikation og kemisk fosforfjernelse samt sandfilter til efterpolering. Anlægget har en kapacitet på 27.500 PE. Det rensede spildevand udledes til Ammedrup Å. Oplandet til anlægget udgør 651 ha, hvoraf 323 ha er fælleskloakeret.

Stokkebro-Rågemark Renseanlæg
Stokkebro-Rågemark Renseanlæg er et mekanisk biologisk aktiv slamanlæg med nitrifikation og kemisk fosforfjernelse. Anlægget har en kapacitet på 4200 PE. Det rensede spildevand ledes til Højbro Å. Oplandet til anlægget udgør 306 ha, hvoraf 6 ha er fælleskloakeret.

Dronningsmølle Renseanlæg
Dronningmølle Renseanlæg er et mekanisk biologisk aktivt slamanlæg med nitrifikation og kemisk fosforfjernelse. Anlægget har en kapacitet på 9900 PE. Det rensede spildevand ledes til Pandehave Å. Oplandet til anlægget udgør 447 ha, hvoraf 18 ha er fælleskloakeret.

Smidstrup Renseanlæg
Smidstrup Renseanlæg er et mekanisk biologisk aktiv slamanlæg med nitrifikation og kemisk fosforfjernelse. Anlægget har en kapacitet på 13500 PE. Det rensede spildevand udledes til Tinkerup Å og videre til Søborg Kanal. Oplandet til anlægget udgør 440 ha, hvoraf intet er fælleskloakeret.

Gilleleje Renseanlæg
Gilleleje renseanlæg er et mekanisk biologisk aktiv-slam anlæg med nitrifikation, kemisk fosforfjernelse og 2 laguner til efterpolering. Anlægget har en kapacitet på 16000 Pe. Anlægget blev udbygget i 2005. Det rensede spildevand udledes til Søborg Kanal. Oplandet til anlægget ugør 537 ha, hvoraf 214 er fælleskloakeret.

Udsholt Renseanlæg
Udsholt Renseanlæg er et mekanisk biologisk aktiv slamanlæg med nitrifikation og kenisk fosforfjernelse. Anlægget har en kapacitet på 13.000 PE. Det rensede spildevand ledes via en havledning til Kattegat. Oplandet til anlægget udgør 466 ha, hvoraf 14 ha er fælleskloakeret.

Græsted Renseanlæg
Græsted Renseanlæg er et mekanisk biologisk aktiv slamanlæg med nitrifikation og kemisk fosforfjernelse. Anlægget har en kapacitet på 7000 PE. Det rensede spildevand udledes i Søborg Kanal. Oplandet til anlægget udgør 260 ha, hvoraf 158 ha er fælleskloakeret.

Vejby Renseanlæg
Vejby Renseanlæg er et mekanisk biologiskaktiv slamanlæg med nitrifikation og kemisk fosforfjernelse og sandfilter til efterpolering. Oplandet til anlægget udgør 82 ha som alle er fælleskloakeret. Det rensede spildevand udledes til Maglemose Å, som er en del af Ramløse Å-systemet.

Større private renseanlæg
Udover de renseanlæg, der er ejet af Kloakforsyningen, er der to private renseanlæg i Gribskov Kommune. Det drejer sig om spildevandsanlæg på Nordsjællands Efterskole og anlægget på Gribskovlejeren.

Anlægget på Nordsjællands Efterskole er et sandfilteranlæg dimensioneret til 125 PE. Anlægget leder renset spildevand til Tannemose Å. Anlægget har tilladelse fra Frederiksborg Amt 1988, hvor en række vilkår til udløbsvandets indhold af næringsstoffer, som skal overholdes, er listet.

Anlægget på Gribskovlejeren er et mekanisk biologisk renseanlæg dimensioneret til 100 PE. Anlægget leder renset spildevand til dræn. Anlægget har tilladelse fra Hovedstadsrådet 1988 og Frederiksborg Amt 1993, hvor en række vilkår til udløbsvandets indhold af næringsstoffer, som skal overholdes, er listet.

Spildevandsplan 2013-17