Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.1 UDLEDNINGER FRA RENSEANLÆG
Centralisering af renseanlæggene medfører, at der i fremtiden ikke vil blive udledt renset spildevand til Kagerup Renden, Maglemose Å, Bymose Å, Pandehave Å, Tinkerup Å, Søborg Landkanal, Søborg Kanal og Højbro Å.

Den eksisterende udledning til Ammendrup Å vil forblive uændret. Da større moderne renseanlæg normalt renser vandet bedre end mindre ældre anlæg, forventes der et mindre fald i den samlede belastning med næringsstoffer og suspenderet stof, men omfanget kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Den detaljerede opgørelse af udledningen fra renseanlæggene findes i bilag med renseanlægsskemaer.

Overløb fra renseanlæggene er behandlet under Regnvandsbetingede udløb.

Spildevandsplan 2013-17