Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.6.2 BYMOSE Å

Tisvilde renseanlæg udleder i status det rensede spildevand til Bymose Å, som er et tilløb til Maglemose Å. Der er beregnet en tørvejrsudledning fra renseanlægget på 27 l/s inkl. 50 % indsivning.

 Bymose Å er et ca. 600 m langt vandløb. Sommermiddelvandføringen i Bymose Å er 2 l/s/km2 og det naturlige opland til udledningspunktet fra renseanlægget er vurderet til 1 km2, hvilket giver en vandføring på 2 l/s i åen.

 Da Bymose Å er et mosevandløb vurderes det, at der sker en væsentlig tilførsel af vand fra moseområdet. Dermed vurderes Bymose Å ikke at blive væsentligt påvirket af den reducerede udledning af renset spildevand fra renseanlægget, heller ikke i sommerhalvåret.

Spildevandsplan 2013-17