Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.5 TILSLUTNING AF DRÆNVAND TIL KLOAKSYSTEMET
Omfangsdræn i fælleskloakerede områder
Omfangsdræn fra ejendomme beliggende i områder med fælleskloak må tilsluttes kloakforsyningens ledning i skel eller ved tilslutning til den private kloak indenfor skel.

Fælleskloak


Omfangsdræn i separatkloakerede områder
I separatkloakerede områder ledes regnvand og omfangsdræn til regnvandsledning i skel eller ved tilslutning til den private regnvandskloak indenfor skel.

Separatkloak


Omfangsdræn i spildevandskloakerede områder
Omfangsdræn fra ejendomme beliggende i områder med spildevandskloak må ikke tilsluttes kloakforsyningens spildevandsledning. I spildevandskloakerede områder håndteres regnvand og drænvand lokalt.

Spildevandsplan 2013-17