Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.9 BETALINGSVEDTÆGT
Gribskov Kommunes kloakforsyning er Gribvand Spildevand A/S, som er et brugerfinansieret aktieselskab, der skal hvile i sig selv. Betalingsregler for spildevandshåndtering fremgår af seneste vedtagne betalingsvedtægt for kloakforsyningen.


Betalingsvedtægten fremgår af link til Gribvand Spildevand A/S hjemmeside.


Betalingsreglerne er baseret på betalingsloven LBK nr 633 af 07/06/2010. Betalingsvedtægten beskriver, hvordan kloakforsyningens udgifter til spildevandshåndtering dækkes af tilslutningsbidrag, der normalt er et engangsbidrag og årligt bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. Bidragenes størrelse fremgår af takstbladet som revideres hvert år i forbindelse med budgetlægningen.

For særligt forurenet spildevand opkræves særbidrag ud over det ordinære vandafledningsbidrag til spildevandsforsyningen. Fastsættelsen af særbidraget fremgår af betalingsvedtægten.

Ved frakobling fra afløbssystemet af alt regnvand fra en ejendom kan det være muligt at få tilbagebetalt op til 40 % af standardtilslutningsbidraget fra kloakforsyningen. Grundejeren er selv ansvarlig for at undersøge muligheder for nedsivning samt at indhente de nødvendige tilladelser. Læs mere om mulighederne under Kommunens Administrative Praksis

Spildevandsplan 2013-17