Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.3 KOMMUNEPLAN
Kommuneplan og Planstrategi

Spildevandsplan 2013-2017 er udarbejdet parallelt med Kommuneplan 2013-2025, hvilket har medvirket til en god og helhedsorienteret planlægning med afsæt i Byrådets Planstrategi fra 2012.

Byrådets Planstrategi indeholder en række overordnede principper for kommunens udvikling. Gribskov Kommune lægger vægt på at værne om og skabe bedre rammer for kommunens værdifulde naturområder og at sikre og fremme den biologiske mangfoldighed. Desuden lægger Planstrategi 2012 vægt på bæredygtig udvikling med fokus på at arbejde med blå/grøn struktur i kommune- og lokalcentre, at reducere risici ved oversvømmelser, og at øge den private regnhåndtering i områder med og uden kloak.

Kommuneplanen fastlægger hovedstrukturen for udviklingen i kommunen på baggrund af Byrådets Planstrategi, herunder udlægning af arealer til bolig og erhverv. Det er også en del af Byrådets mål, at en række sommerhusområder skal overføres til byzone. I forbindelse med planlægning af nye områder til byformål lægger Gribskov Kommune vægt på mulighederne for lokal håndtering af regnvand. Hvis dette ikke er muligt, skal håndtering af husspildevand og regnvand i separate rør påregnes.

Udviklingen i den kommunale infrastruktur følger Kommuneplanens tanker om et tracé, der forbinder Helsinge over Græsted til Gilleleje. Dette bliver afspejlet i strukturen for kommunens forsyningsstruktur, herunder også for spildevandsforsyning. Et væsentligt punkt er sammenlægningen af kommunens renseanlæg, som vil binde kommunens kloakeringsområder bedre sammen, hvilket er beskrevet i denne spildevandsplan.

Spildevandsplanen skal generelt understøtte Kommuneplanens mål om en bæredygtig udvikling i Gribskov kommune. Ved at lave en parallel og sammenhængende planlægning af kommunens spildevand sammen med kommunens øvrige planområder vil Spildevandsplanen på bedst mulige måde understøtte Kommuneplanens mål i forhold til miljø, natur, badevand og turisme.

Link til Kommuneplan 2013-25 og Planstrategi 2012

Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens §32 at Spildevandsplanen ikke må stride mod kommuneplanen.

Spildevandsplan 2013-17