Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.7 UDMATRIKULERING OG AREALERHVERVELSE
Udmatrikulering af én kloakeret grund til to grunde og efterfølgende kloakering af den udstykkede matrikel, kan ske på følgende to måder:

1. Kloakforsyningen etablerer kloak frem til skel/grundgrænsen på den nye grund. I denne situation er der tale om offentlig kloakering frem til grundgrænsen.

2. Kloakeringen af den nyudstykkede ejendom sker til stammatriklens kloaksystem og der ændres ikke ved den offentlige kloakering. I denne situation er der tale om at der opstår et fællesprivat kloakanlæg ejet af de to matrikler - også selvom de to matrikler har samme ejer og de to ejendomme skal danne og tinglyse et spildevandslaug med tilhørende vedtægter, der fastlægger ansvar for drift og vedligeholdelse. Vedtægterne skal godkendes af byrådet.

Ved udmatrikulering skal kloakforsyningen orienteres af Gribskov Kommune. I de tilfælde hvor der skal dannes et fællesprivat spildevandslaug, skal vedtægter udarbejdes i overensstemmelse med Gribvand Spildevand A/S´s retningslinier for vedtægter for fællesprivate spildevandslaug og myndighedsbehandles af Gribskov Kommune med endelig godkendelse af byrådet, se Bilag. Dette sker for at sikre, at kloakforsyningen til stadighed kan opfylde sin forsyningspligt frem til skel - også for ejendomme som forsynes indenfor et fælles privat afløbsanlæg.

Se desuden Rettigheder og ansvar ved tilslutning til kloak samt Tilslutningspligt og tilslutningsbidrag

Spildevandsplan 2013-17