Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
9.2 PROJEKTKATALOG FOR 2013-2017
Følgende projekter gennemføres I planperioden og beslaglægger stort set investeringsbudgettet som omtalt I kapitel 9, Tids- og investeringsplan.

2013


  - Nedlægning af Kagerup Renseanlæg

  - Ny spildevandsledning fra Dronningmølle til Pårupvej

  - Nye spildevandsledninger fra Stokkebro, Vejby, Tisvilde, Græsted og Udsholt Renseanlæg til nyt centralt renseanlæg

  - Nedlægning af spildevandsbassin ved Lærkevej i Helsinge om ombygning til regnvandsbassin

  - Færdiggørelse af de nye spildevandsledninger fra Lærkevej til VP-Torvet og fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg

  - Kloakering af Højelt, Laugø, Valby og vestlige del af Mårum Tinghuse

  - Udvidelse af slammineraliseringsanlægget ved Helsinge Renseanlæg

  - Renovering af kloakker mv.


2014

  - Ny spildevandsledning fra Dronningmølle til Pårupvej

  - Nye spildevandsledninger fra Stokkebro, Vejby, Tisvilde, Græsted og Udsholt Renseanlæg til nyt centralt renseanlæg

  - Kloakering af Ørby

  - Renovering af kloakker mv.


2015

  - Nyt centralt renseanlæg påbegyndes

  - Nyt centralt slammineraliseringsanlæg påbegyndes

  - Renovering af kloakker mv.


2016

  - Nyt centralt renseanlæg etableres

  - Nyt centralt slammineraliseringsanlæg etableres

  - Udløbsledning til Kattegat

  - Spildevandsledning fra Smidstrup Renseanlæg til nyt centralt renseanlæg

  - Renovering af kloakker mv.


2017

  - Nyt centralt renseanlæg færdiggøres

  - Nyt centralt slammineraliseringsanlæg færdiggøres

  - Kloakering af Faksemosevej øst for Mårumvej

  - Kloakering af resterende del af Mårum Tinghuse

  - Renovering af kloakker mv.


Nedlægning af renseanlæggene sker i perioden 2018-2019 (efter spildevandsplanens planperiode). Nedlægningerne sker ved at renseanlæggene ombygges til bassiner og ledningerne tilsluttes nye pumpestationer der etableres på renseanlæggene. I perioden 2018-2019 etableres tillige spildevandsledningen fra Gilleleje Renseanlæg til nyt centralt renseanlæg og Gilleleje Renseanlæg nedlægges som det sidste renseanlæg

Spildevandsplan 2013-17