Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.20 SØBORG
Status
Søborg området er præget af åbent land samt mindre bebyggede områder.

De kloakerede dele af området har følgende afledningsformer:

Spildevandskloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand.

Separatkloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning.

Fælleskloak: Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning.

Hvis du vil se kloakeringsformen på din adresse kan det ses på kort her (søg på din adresse)

Hvis du vil vide mere om gældende regler kan det findes under afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Overløb fra fællessystemet sker til privat recipient. Separat regnvand udledes privat vandløb. Spildevandet fra området ledes til Gilleleje Renseanlæg.

Plan
Gilleleje Renseanlæg nedlægges 2018-2019. Spildevandet fra Alme skal ledes til det nye centrale renseanlæg.

Der er ikke planlagt ændringer af afløbssystemet i området i planperioden 2013-2017.

Udtræden af kloakforsyningen
Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til kort her og afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Nøgletal i området
Fælleskloakeret: 14,1 ha
Separatkloakeret: 4,4 ha
Spildevandskloakeret: 12,1 ha

Yderligere beregninger for de kloakerede områder i Gribskov Kommune kan findes i Bilag

Spildevandsplan 2013-17