Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.6 SMIDSTRUP
Varmeforsyning i Smidstrup

Smidstrup ligger vest for Gilleleje by langs Nordkysten og er for Gilleleje Fjernvarme et muligt udvidelsesområde. Ifølge BBR-data er bygningsfordelingen således, at sommerhuse udgør 73 % af antallet af bygninger, produktion 16 %, husholdninger 11 %, handel og service 1 % og offentlige bygninger kun 0,2 %.

På figuren herunder illustreres det, hvordan nettovarmebehovet (varmebehov efter produktion og distribution) ser ud i Smidstrup. Alle andele dækker over betegnelsen ”individuel forsyning”.


Fordeling af nettovarmebehov i Smidstrup

I Smidstrup har 57 % elvarme, herunder varmepumper, 36 % har opvarmning med oliefyr, 5 har opvarmning med træpillefyr eller brænde, og 1 % har anden opvarmning.

Husstandene med elvarme har en betydelig højere årlig varmeregning end tilsvarende husstande med fjernvarme, men det er umiddelbart svært at få elvarmekunder tilsluttet fjernvarme, primært grundet høje engangsinvesteringer til tilslutning og interne vandbårne varmeinstallationer. Det gør det vanskeligt, at lave fjernvarmeudvidelse, fordi størstedelen af husstandene skal tilkendegive, at de ønsker at foretage investeringerne og skifte til fjernvarme. Med lempelsen i elvarmeafgiften fra 2013 bliver det sandsynligvis endnu sværere at få husstande med elvarme tilsluttet fjernvarme.

Husstande med oliefyr er derimod mere oplagte at få tilsluttet fjernvarme, da oliefyr skal udfases inden for den kommende årrække, idet det er blevet besluttet, at der fra 2013 ikke kan installeres oliefyr i nye bygninger og fra 2017 i eksisterende bygninger. Samtidig er engangsinvesteringerne ved skift til fjernvarme mindre end ved elopvarmede husstande.

Smidstrups beliggenhed i forhold til Gilleleje Fjernvarmeværk kombineret med en overvægt af elopvarmede bygninger og lav forbrugertæthed gør, at det må forventes, at der vil blive et højt ledningstab ved en fjernvarmeudvidelse.

En fjernvarmeudvidelse til Smidstrup er ikke umiddelbart nært forestående.

Varmeforsyningsplan