Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.6 TØMNINGSORDNING
Byrådet vedtog 9. maj 2011 tømningsordninger for alle ejendomme med bundfældningstanke og samletanke i Gribskov Kommune. Ordningen har været gældende fra 1. januar 2012.

Det er kloakforsyningen, der står for den praktiske del af tømningsordningerne. Tømningsordningerne er obligatoriske for alle ejendomme med bundfældningstanke og samletanke.

Læs mere på Gribvands hjemmeside

Tømningsordningen for samletanke betyder, at samletanke skal tømmes efter behov, hvor ejer selv rekvirerer tømning ved henvendelse til Gribvand Spildevand A/S entreprenør.

Tømningsordningen for bundfældningstanke indebærer, at bundfældningstanke skal tømmes én gang om året for helårsbeboelse og én gang hvert andet år for sommerhuse. Der er dog fleksibilitet således, at man kan rekvirere ekstra tømninger efter behov eller kan få reduceret antallet af tømninger for ejendomme, der har meget lavt vandforbrug.

Takster for tømningsordningerne fastsættes årligt af Gribvand Spildevand A/S. Gribskov kommunes byråd godkender at taksterne er beregnet i henhold til gældende lov.

Læs om regulativ for bundfældningstanke og regulativ for samletanke.

Spildevandsplan 2013-17