Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
7. REGNEEKSEMPEL FOR ET STANDARD PARCELHUS
Regneeksempel for et standard parcelhus

Der er her præsenteret et simpelt regneeksempel, der viser en beregnet årlig varmeudgift for et standard parcelhus, der er opvarmet med forskellige typer brændsler samt fjernvarme i de fire hovedområder med fjernvarmeforsyning.

Eksemplet er kun vejledende og ikke et gældende facit for alle husstande, da individuelle forhold har indflydelse på den estimerede årlige omkostning til opvarmning og varmt brugsvand.

Til regneeksemplet er anvendt et etplans standard parcelhus på 120 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

Alle priser er angivet inkl. moms, og brændselspriser er gældende pr. medio december 2012.

Der er antaget virkningsgraderne – oliefyr = 0,8, naturgasfyr = 0,9, elpaneler = 1, varmepumpe COP = 3 (årsgennemsnit).

Lempelsen i elvarmeafgiften, der trådte i kraft 1. januar 2013, er inkluderet i eksemplet.

Omkostninger til drift og vedligehold, eventuelle afkølingsafgifter ved dårlig afkøling ifm. fjernvarme og lignende er ikke medregnet.

Sammenligningen kan ses i nedenstående tabel.

Regneeksempel for parcelhus (120 kvm)
Variabel afgift
Enhed
Standard

forbrug

Enhed
Fast afgift
Enhed
Målerafgift
Enhed
Samlet
Enhed
Helsinge
687,5
Kr./MWh
18,1
MWh
4950
kr.
500
kr.
17.894
kr./år
Vejby-Tisvilde
837,5
Kr./MWh
18,1
MWh
5625
kr.
0
kr.
20.784
kr./år
Græsted
418,75
Kr./MWh
18,1
MWh
4680
kr.
500
kr.
12.759
kr./år
Gilleleje
468,75
Kr./MWh
18,1
MWh
3600
kr.
625
kr.
12.709
kr./år
Olie
1428
Kr./MWh
18,1
MWh
-
-
-
-
25.840
kr./år
Naturgas
852
Kr./MWh
18,1
MWh
-
-
-
-
15.416
kr./år
El
1637
Kr./MWh
18,1
MWh
-
-
-
-
29.622
kr./år
El - Varmepumpe (COP = 3)
1637
Kr./MWh
18,1
MWh
-
-
-
-
9.874
kr./år
Regneeksempel for et standard parcelhus med forskellige opvarmningstyper.

I tabellen kan det ses, at prisen for opvarmning med olie og el (ikke varmepumpe) er betydelig højere end med fjernvarme, særligt i Græsted og Gilleleje. Besparelsen med fjernvarme i forhold til oliefyr er mellem 5.056 – 13.131 kr./år og i forhold til elvarme mellem 8.838 – 16.913 kr./år, alt efter hvilket fjernvarmeværk området er tilknyttet.

Den årlige besparelse ved fjernvarme er betydelig, men for at blive koblet på fjernvarme kræver det dog en væsentlig engangsinvestering.

Husstande, der har et oliefyr, vil have investeringer til en tilslutning til hovedledningen (investeringsbidrag og stikledningsbidrag) samt en varmeveksler med tilhørende instrumentering. Husstande med oliefyr har allerede interne vandbårne varmeinstallationer, så der kræves ikke investeringer til dette. Husstande, der har elvarme, vil ud over investeringer til en tilslutning til hovedledningen (investeringsbidrag og stikledningsbidrag), en varmeveksler med tilhørende instrumentering også have investeringer til interne vandbårne varmeinstallationer. Vandbårne varmeinstallationer er ikke nødvendige, når der er installeret elvarme i bygningen som den primære forsyning, men bliver det, hvis der skiftes til en anden opvarmningsform.

Der kan dog være mange årsager til, at det kan være svært at få folk til at skifte opvarmningsform, f.eks. de væsentlige engangsinvesteringer, et nært forestående salg af boligen, besværet med opgravning af have/indkørsel, eller etablering af interne varmeinstallationer ol.

Hvis man er interesseret i at få fjernvarme, anbefales det at kontakte det nærmeste fjernvarmeværk for at høre om mulighederne for tilslutning, eller gå ind på deres hjemmeside, hvor de almindelige og tekniske bestemmelser findes.

Varmeforsyningsplan