080317 BESTYRELSESMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
Ordstyrer
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '250117 Kulturskolens bestyrelse'http://web.gribskov.dk/Gribskov/mode2017.nsf/vindue/8EF9C3D4B849BE66C12580AA002DA83E?OpenDocument
Ref.Godkendt
2Godkendelse af Dagsorden
Ref.Godkendt
3Meddelelser
  1. Formand
  2. Leder
    Forslag til administrativ ændring af regelsæt Ændrede tilmeldingsregler af 080317.odtÆndrede tilmeldingsregler af 080317.odt
  3. Andre
Ref.Ad 1.) intet
Ad 2) Ændringer i regler taget til efterretning - orientering om Billedskolefernisering og samarbejde mellem Ungdomsskole, musikskole og folkeskole
Ad 3) Intet
4Bestyrelsens handlingsplan?
Udsat fra sidste møde
Årshjul Kulturskolen Gribskov.pdf
Ref.Taget til efterretning. Der skal præsenteres en mere præcis årsplan med deadlines.
Lederen finder forslag til et hensigtsmæssig tidspunkt til en temadag.
5Billedskolen kommer med forskellige formuleringer om kvalitetstilbudet. Ridset til handlingsplan med to forslag til hvordan man “larmer” så synligheden sikres.
Ref.Der er igangsat forøget presseinformation
Nye tiltag vedr. samarbejde med Ungdomsskolen for at skabe et tilbud for teenagere.
Projekt med Munkeruphus, Billedskole og folkeskole
En informativ hjemmeside - og en eller to fagligt selvstændige Facebookprofiler.

Hjemmeside og FB debat ønskes som et selvstændigt punkt
6Drøftelse af implementeringen af OK15
Procesplan vedr. NYO15.pdfProcesplan vedr. NYO15.pdfBesluttet Forståelsespapir vedr Flekstid i Gribskov Musikskole.pdfBesluttet Forståelsespapir vedr Flekstid i Gribskov Musikskole.pdf
Eksempel på fuldtidsbeskæftiget:Fuld tid 010817.pdfFuld tid 010817.pdf
Ref.Taget til efterretning.
Opfølgning på næste møde.
7Scenarier der beskriver muligheder for overholdelse af budgettet
Scenarie A og B Scenarie A og B.pdfScenarie A og B.pdf
Scenarie C og D Scenarier C og D.pdfScenarier C og D.pdf
Scenarie E og F E og F.pdfE og F.pdf
Ref.Dialogen betød at personalet skal komme med oplæg til hvordan der skaffes 5 nye kvalificerede opnåelige betalingstilbud inden 15. april
De administrative opgaver skal undersøges og indgå i besparelse

Scenarier i budget anviste en mulig besparelse på 100.000. Heri forventet nedvarsling på 75.000 kr og småjusteringer på bestyrelse, vikar, transport .
8Personalesager
Ref.
9Punkter på næste møde 7.6. kl. 19
Ref.
10Eventuelt
Ref.Et fællesmøde forsøges planlagt i maj.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)