10.10.17 LÆRERMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumLærermøde
OrdstyrerLine Kemner
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '08.08.17 Lærermøde'
Link til referat her
Ref.Godkendt
2Planlægning af workshopuge i uge 6
I hvilket omfang og hvordan inddrager vi lokale folkemusikgrupper & dansere?
Ref.Uge 6. Fælles bånd for instr lærere, til undervisning af elever. Forventet at instruktører leverer materiale til undervisning/koncert. Endnu ingen kontakt til Harald Haugaard.
Kontoret prøver at kontakte ham.
3Opfølgning på dialogmøde 9.9.
Her ledelsens foreløbige vurdering på handling og ressourceforbrug: Udvikling og vækst scenarier.pdfUdvikling og vækst scenarier.pdf
Ref.Hvad skal opfølgningen være på dokumentet? Taget til efterretning i øvrigt.
4Opfølgning:
facebook - banner - studie-lokalmiljøet
Bilag:Musikskolebanner.pdf Musikskolebanner 1.pdfMusikskolebanner 1.pdfMusikskolebanner 2.pdfMusikskolebanner 2.pdf
Ref.FB mangler aftale vedr aflønning og definition af arbejdsopgaver.
Mads og Ole snakker videre om forslag. Format som rullegardin, forslag om elever som baggrundsbillede (vandmærke) og tekst foran.
Juniororkestret er inviteret til at spille et par numre ift cafekoncerten i aften på Parkvej. Derudover snak om evt fælles arrangementer og generel udvikling.
5Kommende koncerter:
  • Julekoncert i Søborg 14.12. kl. 19.00
  • Rotarykoncert i Gilleleje kirke, tirsdag d. 16.1.18:
    Bemærk at dette bliver sidste gang i denne form. Rotary ønsker en anden struktur fremover:
    Lærerrådet bedes drøfte henvendelse fra Rotary:

Det betyder at Nytårskoncerten 2018 gennemføres som planlagt den 16. januar kl. 19:00.

Derimod har vi besluttet at der søndag 16. december 2018 gennemføres en julekurvskoncert med Kurt Ravn kl. 16:00 i Gilleleje alternativt Søborg Kirke.
Alternativt Søborg Kirke fordi Gilleleje Kirke kan være lukket fra september 2018 til maj 2019 pga et større projekt.
Koncerten med Kurt Ravn på nævnte dato er bekræftet af hans impresario.
Det er aftalt med Kirken at vi som målsætning har, at det bliver en årligt tilbagevendende tradition med samme kunstner.
Så Nytårskoncerten 16. januar bliver den sidste.

Kurt Ravn optræder 70 effektive minutter.
Vi forestiller os at Musikskolen går på som opvarmning 15-20 minutter.
Vi forestiller os tillige at Gilleleje Rotary indstifter en Gribskov Musikskoles talentpris for 1-2 alderskategorier.
Talentprisen omfatter et diplom eller statuette samt en kontant sum.
Kun årets talent/talenter optræder ved Julekurvskoncerten, og får ved denne lejlighed overrakt Talentprisen.
Mht tildelingen af talentpriserne forestiller vi os, at vi, Gribskov Musikskole og Gilleleje Rotary nedsætter et tildelingsudvalg med 2-3 repræsentanter fra henholdsvis GM og GR.
Ref.Taget til efterretning.
6Orientering om musicalprojekter for 6. klasser i efteråret og i foråret 18
  • Uge 43-46 + 1 dag i uge 47: Gribskolen 3 klasser - Altså 3 dage om ugen (mandag-tirsdag-onsdag)+(show tirsdag i uge 47)
  • Uge 8-11 + 2 dage i uge 12: Nordstjerneskolen 2 klasser + Ramløse Skole 1 klasse + Bjørnehøjskolen 2 klasser - Altså 5 dage om ugen (mandag-tirsdag-onsdag-torsdag-fredag) + (show tirsdag + torsdag i uge 12)
I forbindelse med projektet på Nordstjerneskolen i foråret 18 - skal vi etablere et Masterclassforløb. Det må gerne være med disse 6. klasser.
De involverede lærere fra sidste Masterclass bedes informere kolleger og ledelse og vurdere om samme model fra sidst kan anvendes med fordel?
Ref.Der er forslag om at oprette en tilbud til eleverne fra Musical-projektet. Skal tilbydes undervisning i en periode til nedsat pris? Hvilke lærer kan deltage og i hvilken struktur.
Kan koncept med sax/cello eller andre instrumenter på besøg i folkeskolen gentages? Finansiering?
7SpilDansk i uge 44:spil dansk oversigt.pdfspil dansk oversigt.pdf
Har vi elever der spiller danskkomponeret musik?
Sange må gerne være på andet sprog end dansk - blot rettighedshaveren er dansk.
  • Giver et engagement mulighed for synlighed, og vil vi kunne anvende dele af gymnastiksalen i Skolegade som musikalsk udfoldelses sted med fællessang og andet?
  • Hvis rummet indrettes sporadisk - vil det så give et signal at placere det gamle flygel i rummet, og derfor anvende et beløb til et teknisk eftersyn af flyglet så det fremstår bedre som instrument?
Ref.Blev ikke drøftet.
8Den 3. januar 2018 er samarbejdsdag for musikskolens lærere - hvilket program foreslås?
Ref.Blev ikke drøftet.
9Punkter på næste møde
Ref.Blev ikke drøftet.
10Eventuelt
Ref.Intet.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)