190417 BESTYRELSESMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
FraværendeKarin Magnussen - Mikael Lieberkind - Birgitte Ahlmann

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->
Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '080317 bestyrelsesmøde'
http://web.gribskov.dk/gribskov/mode2017.nsf/vindue/93DD73552087785CC12580D70034A07B?OpenDocument
Ref.ad 7: Følgende ønskes præciseret:
De administrative opgaver skal undersøges og skal indgå i besparelsen. Der afholdes møde mellem pågældende ledere.
Scenarier i budget anviste en mulig besparelse på 100.000. Heri forventet nedvarsling på 75.000 kr og småjusteringer på bestyrelse, vikar, transport .
Referatet med ændringer er godkendt
2Godkendelse af Dagsorden
Ref.Tilføjet fast punkt vedr. Billedskole
3Meddelelser
  1. Formand
  2. Leder
    Billedskolen
  3. Andre
Ref.AD 1:
Intet
AD 2:
Modtaget 10.000 fra Rotary
Sax & Bas for 4. og 5. klasser på Parkvej og Nordstjerneskolen for elever og lærere
Skolekoncerter og workshops i kommende uge.
Gilleleje Junior orkester er inviteret til ws torsdag d. 27.4. kl. 16 - 18 - med efterfølgende koncert kl. 19.00
Musik Masterclass med 6. klasse på Nordstjerneskolen.
Musical samarbejde med Ungdomsskolen med succes.
AD 2 Billedskolen: Teenagehold på Ungdomsskolen
Sommerbilledskole tilbydes i år i uge 26: Foregår på Østergade 20 Museumsgrunden. - Ingen tilmelding og ingen betaling.
Laver en FB profil for at synliggøre Billedskolens aktiviteter.

Ad 3:
Bestyrelsen ønsker en dato for fællesmøde med lærerne - gerne en tirsdag formiddag.
intet
4Drøftelse af implementeringen af OK15
Opfølgning
Ref.Taget til efterretning - fast punkt
5Scenarier der beskriver muligheder for overholdelse af budgettet
Personalet foreslår mere end 5 nye kvalificerede opnåelige betalingstilbud.
Beregning vedr. nye tilbud 060417.pdfBeregning vedr. nye tilbud 060417.pdf
Ref.Nye tilbud oprettes og der udsendes beregning til bestyrelsen
nye tilbud 2017.pdfnye tilbud 2017.pdf
6Hjemmeside og FB debat
Ref.udsættes
7Personalesager
Ref.
8Punkter på næste møde 7.6. kl. 19
  • Godkendelse af regnskab 2016
  • Budgetmæssige konsekvenser ( beslutning om elevbetaling for sæson 2018/19 - evt. lærernedvarsling m.m.)
    Jens deltager i produktion af oplæg.
Ref.
9Billedskolens budget for 2018 - hvilke signaler ser vi.
Ref.
10Eventuelt
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)