08.08.17 LÆRERMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumMusikskolens lærere
OrdstyrerLine Kemner
ReferentErling
FraværendeHenrik

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '130617 musikskolens lærerråd'
http://web.gribskov.dk/Gribskov/mode2017.nsf/vindue/F4D78BB491989F87C125813800370507?OpenDocument
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt - med rettelse om valg til TR - ændres til Valg af TR suppleant
3Valg til lærerrådet
 1. Valg af formand
 2. Valg af næstformand
 3. Valg af TR - suppleant
lærerrådets forretningsorden.pdf
Ref.ad 1) Line er valgt
ad 2) Kenneth er valgt
ad 3)
Det undersøges hvorvidt det anbefales eller at der er et krav at have en TR suppleant -
4Meddelelser - herunder opfølgning:
 • Leder
 • FU
 • Andre
Ref.ad) information om besparelser - ledelse i fremtiden
ad) intet
ad) intet
4a.Opfølgning: facebook - banner - rekruttering (blæs/stryg) - studie
Ref.
 • FB lever -men bør kunne gøres bedre og mere - måske en person der er redaktør (tildeles tid) - kandidater: Mads - Kenneth - Line
 • Banner - Kommunens logo og Musikskolen - og en www-
 • rekruttering: Det går fremad med stryg og blæs - der styrkes et samarbejde med juniororkesteret.
 • studie: mangler at kunne få lov til at lave skillevægge.- John kommer med oplæg til tidsforbrug og kursus.
 • Hjemmeside opfølgning er stadig under udvikling?
5Endelig godkendelse af årsplan
Årsplan 1718.pdf
Ref.Godkendt med tilføjelse af møde med bestyrelse 9.9.17 og lydprøve 11.6.18Godkendt årsplan 1718.pdfGodkendt årsplan 1718.pdf
6Temauge: Ideer og grovplanlægning
Ref.World/Folkemusik tema - med mulighed for afslutning med fest.
Mulige gæster udefra Harald Haugaard - Serras
7Hvilket beredskab skal vi sikre os i forbindelse med sæsonens koncerter?
instrument - og transport team - Hvordan - Hvem?Oplæg til koncerttovholder funktioner 080817.pdfOplæg til koncerttovholder funktioner 080817.pdf
Ref. Adam - Jens Peter - Kenneth- Jesper - Erling indkalder til nærmere planlægning
8Hvordan er det gået med deltagelsen i det lokale musikmiljø?
Ref.Cirkus - Musikuge i Gilleleje - Tivildeleje i Fisk - Kulturnatten i Helsinge - Tivoli - Musical -workshopafslutning - klaverelever i Kulturhavnen - Samarbejde med Ramløse kirke i kirkeladen - Gilleleje kirke konfirmationsforberedelse.
Fremover punkt under Opfølgning
9Spil Dansk uge hele uge 44
Hvordan kan Musikskolen profilere sig i denne uge?
Der er fællessangs oplæg allerede fra uge 34 og 17 uger frem.
http://spildansk.dk/nyheder/sangene-til-danmarks-faellessang-2007-er-offentliggjort/
Ref.Talenter til rytmisk og klassisk - 2 rytmiske masterclass og 2 klassiske masterclass
Fem spor i musikken - kursus for 3 folkeskolelærere og 3 musikskolelærere fredag d. 29.9. i Egedal Musikskole.
Instudere sange og stå for fællessang: Ole
10Ideer til drøftelse af emner ved fællesmøde med bestyrelsen d. 9.9.
Ref.Tænketanken - proces i forhold til ansættelse af ny ledelse - FB/synlighed - rekruttering
11Hvordan kan Musikskolen profitere af den proces der sættes i gang med "Den musikalske fællesfortælling"?
 • Brobygning til 0. klasser
 • Fællesrepertoire
Ref.Orientering givet
Drøftelse af mulig tidsregistrering ( hvordan holder vi regnskab med vores tidsforbrug)
Ref.Det er den enkeltes opgave efter behov at registrere sin egen arbejdstid.
Punkter på næste møde d. 10.10.
Ref.Temauge - Julekoncert - Spil Dansk
Eventuelt
Ref..Ønske om miniprinter / copymaskine på Parkvej - Kan man anvende egen PC og komme på citrix for at printe - alle tilbydes det nye mail og kalendersystem og får nye koder på nær:
Jesper - Jens Peter - John
Promovering af de nye fag - bl.a. til lokalpressen og til nuværende elever.
Forsiden af hjemmesiden.
Nye forskolehold - reklame klar til torsdag

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)