07.06.17 BESTYRELSESMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
FraværendeMikael Lieberkind - Karin Magnussen

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '190417 Bestyrelsesmøde'
http://web.gribskov.dk/gribskov/mode2017.nsf/vindue/B755C660EE715366C12580FA00358F44?OpenDocument
Ref.
2Godkendelse af Dagsorden kl. 19.05
Ref.
3Meddelelser kl. 19.10
 1. Formand
 2. Leder
  Billedskolen
 3. Andre
Ref.ad 1) intet
ad 2) orientering om forslag om besparelser, musik master class på Nordstjerneskolen, Musical med ungdomsskolen, Dagtilbudssamarbejde, Musicalprojekter med 6. klasser, musikskoleelever i forskellige udadvendte aktiviteter så som Kulturnat.
Gribskov Kommune deltager i Spil Dansk i uge 44
ad Billedskolen) Sommerbilledskole i uge 26 - skibstema ved Skibshallerne i Gilleleje,
ad 3) Musikskolernes tænketank - et oplæg der skal bidrage til Kunststyrelsens fremadrettede prioriteringer.
4Godkendelse af regnskab 2016 kl. 19.20
Bilag fremsendes
Ref.Godkendt og underskrevet
5Budgetmæssige konsekvenser for 2017 - gennemgang af budget 2017 ved controller Bjørn Tell - bilag fremsendes kl. 19.40
 1. Forslag om budgetpost til udvikling
 2. Drøftelse om udviklingsarbejde
Ref.Budgetgennemgang taget til efterretning og godkendt.
Der disponeres med en udviklingspulje som beskrives senere.
Der præsenteres fremover en budgetgennemgang ved udvalgte møder.
6Beslutning om elevbetaling for sæson 2018/19 kl. 20.10
Hvis der ønskes en fremskrivning på 2,1% med virkning fra 1.8.2018 - vil elevtaksten med nuværende elevfordeling i Musikskolen udgøre 1.080.470 kr elevtakststigning 2.10% 01082018.pdfelevtakststigning 2.10% 01082018.pdf
Ref.Godkendt
7Billedskolens budget for 2018 - hvilke signaler ser vi.kl. 20.15
Ref.Bestyrelsen udarbejder skrivelse til alle medlemmer i byrådet vedrørende Billedskolens budget fra 2018 og frem.
8Drøftelse af implementeringen af OK15 kl. 20.35
Opfølgning
Ref.Taget til efterretning
9Hjemmeside og FB debat kl. 20.40
Ref.Udsat
10Personalesager kl. 20.50
Ref.Taget til efterretning
11Punkter på næste møde - ikke datosat: kl. 20.55
Ref.Onsdag 23.8.. kl. 19.00
12Eventuelt
Ref.
 • Lærerne kommer med oplæg til en samarbejdsdag og tematisering
 • Deltage i profilering af musik på blandt andet gymnasiet - evt. give plads på hjemmesiden
 • Ansætte lærere på instrumenter som vi ikke nødvendigvis har elever til en start.
 • Styrke samarbejdet med junior orkester

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)