020517 EKSTRAORDINÆRT KULTURSKOLENS MED/LU

Sagsfremstilling
På baggrund af HU`s beslutning d. 19. april igangsættes en proces, hvor MED tidligt inddrages i den administrative budgetproces for budget 2018-2021 med henblik på at komme med udgiftsreducerende forslag.

Processen vil omfatte alle MED niveauer, og LU skal på et møde senest den 05. maj. kl. 10.00 have behandlet og fremsendt forslag til relevant FU/FLU (fremsendes til MED sekretærene):


Processen er som følger:
  • Ekstraordinære FU/FLU møder i uge 19 (flere den 10. maj)
  • Ekstraordinært HU møde den 17. maj (uge 20)
  • Ordinært HU møde den 21. maj flyttes til den 14. juni.
Kriterierne for forslagene
For at denne proces bliver bedst mulig skal forslagene opfylde følgende kriterier:
  • Forslaget skal være udgiftsreducerende og have en vis volumen. Det betyder, at forslag som printerpapir og "husk at slukke lyset" ikke har tilstrækkelig volume. Det skal være forslag hvor der reelt er penge i, som kan være:
  • Sektorrettet
  • Meget gerne tværgående
  • Strukturelle ændringer
  • Ændring i organisering af opgaver
Forslagene skal kunne realiseres - det vil sige, at der skal være en reel tro på, at det kan gennemføres

Forslaget skal være kritisk vurderet ifht. den indsats/investering, der skal til for at kunne realisere forslaget, holdt op imod den gevinst, det kan give. Det vil sige, at det godt kan være, der skal laves en investering før, der kommer en udgiftsreduktion.

Indstilling
  • LU drøfter udgiftsreducerende forslag på eget område, og gerne tværgående forslag
  • LU fremsender forslag til FU/FLU.

Bilag
Referat HU den 19. april (se pkt. 4.3) > Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document 'HU den 19. april 2017'
Beskrivelse af grundvilkårene for budget 2018-2021, processen og opgaven >>

Inspirationsmateriale på baggrund af HU´s beslutning:

"rød/gul/grøn"- kataloger ("kan/skal-katalogerne" fra budgetproces 2016-2019) og inspirationskatalog der er lavet i forbindelse med KL`s effektviserings og moderniseringsprogram >>
Vær opmærksom på at "kan/skal-katalogerne" er fra budgetproces 2016-2019, hvorfor der kan være forhold som er justeret siden.

Dialog
Det er ikke muligt at finde besparelsesforslag i forhold til driften af Kulturskolen.
Det der kan give effektivisering kan være at overveje en vedtægtsændring for bestyrelsen.
Dialogen vedrører Kulturskolens bestyrelse, og det lovmæssige grundlag, der ikke kræver at der er en bestyrelse for Kulturskolen.
Hvis bestyrelsen nedlægges vil det kræve en vedtægtsændring.

Sammenfatning og forslag
Det er ikke muligt at finde besparelsesforslag i forhold til driften af Kulturskolen.
Der er ikke enighed i LU/MED om at Kulturskolens bestyrelse kan nedlægges.