211117 lærermøde


Dagsorden/Referat
MødeforumLærerrådsmøde
OrdstyrerKenneth
ReferentErling
FraværendeLine - Gabrielle - Jesper

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '10.10.17 Lærermøde'
http://web.gribskov.dk/Gribskov/Mode2017.nsf/vindue/AF004323C928C3ECC12581A8003E1846?OpenDocument
Ref.
2Godkendelse af dagsorden
Ref.
3Opfølgning - siden sidst:
Ref.
 • Gennemgang af FB opdatering og hvordan der sendes billeder og tekst til Mads fra Speedadmin.
 • Banner: 4 rollups - med enkelt signal- Et instrument pr. billede - kan man evt. kombinere teksten til at anvende på T-shirts
  John vil gerne deltage i processen. Der skal vælges billeder
4Meddelelser:
 1. leder
 2. MED/LU
 3. Andre
Ref.ad 1:
Budget godkendt og ansøgning fremsendt - Billedskolen Finissage i Kulturhavnen d. 8.12. - hyggepianist til Veterantræf i Græsted i Pinsen - også elever der kan spille akustisk -
ad 2:
Orientering om Seniortimer - og beregning
ad 3:.
Intet
5Afkrydsning af fremmøde/afbud via smartphone/tablet/computer
Ref.Afkrydsning gennemgået - drøftelse af vigtigheden af at sikre sig afkrydsning når elever ikke møder.
6Julekoncerten 14/12 i Søborg Kirke:
 • frist for tilmelding samt fælles fodslaw ang teknisk udstyr.
 • frist for tilmelding til nytårskoncerten 16.01.18 i Gilleleje + evt andre aftaler, graden af talent f.eks.).
Ref.Lavt elektronisk niveau. Julekoncerten 14.12
Frist 3.12.
Tilmeldt program fra : Adam - saxkvartet med julenumre
Nytårskoncert d. 16.1.18
Tilmelding d. 17. 12. med program
Det tilstræbes at anvende ends egne dygtige elever.
7Planlægning af samarbejdsdag d. 3. januar 2018
Forslag til vigtige drøftelser:
Ref.
 • Planlægning af workshopuge i uge 6 : link til noder:http://www.mandagsorkestret.dk/menu_noder/Noder.htm
 • Planlægning af skolekoncerttur i april med mindst mulig resurseforbrug
 • Opfølgning på dialogmøde med bestyrelsen
 • Vi skal spille sammen på dagen:-)
8Punkter på næste møde
Ref.
9Eventuelt
Ref.Harald Haugaard - kunne ikke. Søster Christine kan.
Instruktører kommer med input - som danner grundlag for hvilke muligheder der opdtår.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)