251017 bestyrelsesmøde


Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
FraværendeBjarke Elling, Jens Holck, Line Kemner

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '300817 Bestyrelsesmøde'
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt
3Meddelelser
  1. Formand
  2. Leder
    Billedskolen
  3. Andre
Ref.ad 1)
Det påpeges at der stilles krav til at ledelsesrepræsentanter i folkeskole og ungdomsskole.
ad 2)
Musikskolen koordinerer Spil Dansk 2017 - Samarbejde med Helsingør og Halsnæs musikskoler i forbindelse Musikmetropol - : sangskrivning - skabelse.
Billedskolen er overlevet - Laver workshop og proces udstilling i Kulturhavnen lørdag d. 28.10. Tre værksteder.
Fredag d. 8.12.fernisering - kan musikskolen deltage?
ad 3)
Musikskole, Ungdomsskole og danseskole afholder projekt med 6.klasser
4Budget 2018 som grundlag for ansøgning
Budgetoplæg 2018  221017.pdfBudgetoplæg 2018 221017.pdf
Billedskolens budget 2018Billedskolebudget 2018.pdfBilledskolebudget 2018.pdf
Ref.Budget for Musikskole er godkendt som oplæg til ansøgning.
Billedskolens budget godkendt.
Korigeret budget 2018 301017Korigeret budget 2018 301017.pdfKorigeret budget 2018 301017.pdf
5Opfølgning på dialogmøde med lærerne
Udvikling og vækst scenarier.pdfUdvikling og vækst scenarier.pdf
Ref.Bestyrelsen takker for indsatsen og arbejder videre med oplægget.
6Punkter på næste møde
Ref.
7Eventuelt
Ref.
8
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)