250117 Kulturskolens bestyrelse


Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
FraværendeKarin Magnusson

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '091116 Bestyrelsesmøde'
http://web.gribskov.dk/gribskov/Mode2016.nsf/vindue/FDCE3612991897E5C125805F003A2EA7?OpenDocument
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt
3Meddelelser
  1. Formand
  2. Leder
  3. Andre
Ref.ad.1) Intet
ad2 ) Lederen informerede om en vellykket Nytårskoncert i Gilleleje Kirke.
Nødvendige personaletiltag grundet i budget, om nyt samarbejde mellem dagtilbud og musikskolen og ansøgning til Kunststyrelsen.
ad3) Lærerne synes at skruen er strammet voldsomt i forhold til OK15 bl.a. at yde mere for den samme løn.
Der foregår en positiv dialog.
Bestyrelsen foreslår det kommer på som et punkt på næste møde.
4Foreløbigt regnskab 2016 med forventet overførsel
regnskab2017.pdfregnskab2017.pdf
Revideret budget 2017 på baggrund af forventet overførsel og tildelt bevilling fra Kunststyrelsen på 523.494,43 kr
Musikiskolens reviderede budget 230117.pdfMusikiskolens reviderede budget 230117.pdf
Billedskolens budget 2017 (191216)Billedskolens budget 2017 19-12-16.pdfBilledskolens budget 2017 19-12-16.pdf
Ref. Lederen skal komme med tre scenarier hvorved vi kan overholde budgettet.
1: Nedskæring af timer
2. kombination af øgede indtægter med nedskæring
3. stigning i elevbetaling (2018)
4. nye kurser der giver indtægter
5. større hold
Tages op I næste møde med et punkt der hedder nye tiltag.
Derudover et punkt der handler om rekruttering.
Der skal holdes et større møde hvor strategi og musikskolens fremtid diskuteres.
5Billedskolen og budgetmæssige konsekvenser 2017
  • Hvilke aktiviteter og handlinger kan/bør tages for at sikre Billedskolen i 2018?
Ref.Synliggøre kvaliteterne ved billedkunst.
3. marts kl. 16 – 18 er der fernisering I Store sal I Helsinge Kulturhus og 30 års jubilæum.
Tilbyde ydelser til gavn for lokalråd med mere.
Skabe en sag – hvor flere børn deltager
Genoptages på næste møde.
Billedskolen kommer med forskellige formuleringer om kvalitet. Ridset til handlingsplan med to forslag til hvordan man “larmer” så synligheden sikres.
6Orientering om kommende aktiviteter i Musikskolen
Ref.Taget til efterretning
7Bestyrelsens handlingsplan?
Årshjul Kulturskolen Gribskov.pdfÅrshjul Kulturskolen Gribskov.pdf
Ref.Udsættes til næste møde
8Personalesager
Ref.Taget til efterretning
9Punkter på næste møde d. 8.3. kl. 19.00
Ref.
  • Bestyrelsens handlingsplan
  • Billedskolen kommer med forskellige formuleringer om kvalitetstilbudet. Ridset til handlingsplan med to forslag til hvordan man “larmer” så synligheden sikres.
  • Drøftelse af implementeringen af OK15
  • Scenarier der beskriver muligheder for overholdelse af budgettet
10Eventuelt
Ref.Hvordan kan kulturskolen gøre sig synlig. Er der behov for en samling af kulturelle aktører for styrke at samarbejdet, synligheden og vise nødvendigheden af de kulturelle/kunstneriske aktiviteter.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)