300817 Bestyrelsesmøde


Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
FraværendeMikael Lieberkind, Trine Bjerg

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '07.06.17 Bestyrelsesmøde'
Ref.Godkendt
2Godkendelse af Dagsorden Kl. 19.20
Ref.Godkendt
3Meddelelser kl. 19,25
 1. Formand
 2. Leder
  Billedskolen
 3. Andre
  Nyhedsbreve fra DAMUSA i dette link:
  http://damusa.dk/nyhedsbrev/
Ref.ad 1)
intet
ad 2)
Byggeri på Parkvej
Den Musikalske Fællesfortælling: Samarbejde med Dagtilbud. For de 3-5 årige hvor pædagoger får et musikalsk kompetenceløft.
SpilDansk i uge 44, hvor en række musikarrangementer udfoldes. Musikskolen vil forsøge at deltage med fællessangsaktiviteter.
Billedskolen: Artikel i amtsavisen - starter i uge 39
Sommerbilledskole. Fint med en uge ved Skibshallerne - godt besøgt - flere kom mere end en dag. Ca. 12 per dag.

FB-side med billeder fra aktiviteter. Bruger den når undervisningen er i gang.

ad 3)
Man kan tilmelde sig nyhedsbrev fra Damusa
4Budgethøring kl. 19.35
Budgetmaterialet udsendes onsdag d. 30.8.17 og vil derfor først blive præsenteret i mødet.
Økonomiudvalget godkendte 1. behandlingen af budget 2018-2021 mandag d. 28. august 2017. Det betyder at høring af de høringsberettigede interessenter nu er startet.
Link: http://www.gribskov.dk/hoeringer/2017/diverse/budget-2018-2021-i-hoering/
Ref.Bestyrelsen fremsender høringssvar:
Bestyrelsen kan ikke se af det fremsendte materiale at Billedskolen skal sikres.
Er politikerne klar over at Billedskolen er besluttet lukket med udgangen af 2017.
Vi opfordrer endnu engang at sikre Billedskolens eksistens ved budgetforhandlingerne om budget 2018 - 2021.
5Planlægning af samarbejdsdag med Kulturskolens lærere og bestyrelse lørdag d. 9.9.17.
Der er ytret ønske om at mødet slutter kl. 13.
Der er indkommet ønsker fra musikskolens lærere om hvilke dialoger der ønskes.
 • Tænketanken - proces i forhold til ansættelse af ny ledelse - FB/synlighed - rekruttering
  Musikskole Tænketankens rapport blev offentliggjort på Kulturmødet på Mors. Her er link til rapporten:
Ref.9.30 - 13.30
Dagsorden på dagen:
Velkomst
9.45
Udvikling og vækst(Billedskolen i eget regi)
 • Udgangspunkt i tænketankens anbefalinger med henblik på udvikling og vækst i musikskolen
  tre seancer og opsamling i tre grupper
  Processtyrer Bertel fra 9.45 - 11.30
 • Samarbejde med det lokale musikliv og inddragelse af frivillige
 • Stærke musikalske fællesskaber
 • Nye læringsmiljøer og fleksible undervisningsformer
  Pause 11.30 med sandwich
Kl 12 v/ Bjarke
 • Profilen på ny ledelse (grupper diskuterer overskrifter)
 • Anbefalet organisering
  Bibliotek- Ungdomsskole - Som i dag.
6Punkter på næste møde
Ref.
7Eventuelt
Ref.
8
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)