130617 musikskolens lærerråd


Dagsorden/Referat
MødeforumMusikskolens lærerråd
OrdstyrerLine Kemner
ReferentErling
FraværendeHenrik

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2017', View 'Alle møder', Document '020517 Musikskolens lærerråd'http://web.gribskov.dk/Gribskov/mode2017.nsf/vindue/302676C1A4A4BF24C1258112002E14BD?OpenDocument
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt med tilføjelser
3Diverse tanker og ideer om :
 1. samarbejder ( herunder møder)
 2. koncerter
 3. workshops
 4. folkeskolesamarbejde
 5. dagtilbudssamarbejde
 6. andet
Ref.
 • Mere tydelighed i hvad mødets punkter handler om
 • Mødets formål og punktets karakter skal tydeliggøres
 • Fokus på den gode udvikling med åbenhed i sammenspilsgrupperne
 • Workshopplanlægning som et punkt på en af de første møder.
 • Musical med 6. klasser - hvor mange børn får kendskab til musikskolen_
  Musik Master Class med 6 elever fra 6. klasse - stort udbytte
  Læst musikundervisning i Gribskolen - kompagnonundervisning med 0. klasser på Gilbjergskolen Parkvej.
 • Kompetenceforløb i kombination med det musikalske input til pædagoger og børn. Den Musikalske Fællesfortælling
4Overordnet planlægning ny sæson :
Oplæg til årsplan: Årsplan 1718.pdfÅrsplan 1718.pdf
 1. fællesmøder
 2. teammøder
 3. fælles koncerter
 4. team/café koncerter
 5. koncerter og deltagelse i områdets musikarrangementer
 6. Spil Dansk Uge 44 ( 30.10 - 3.11.)
 7. Fællesmøde med bestyrelsen
 8. Workshopuge
 9. Skolekoncertuge
Ref.Julekirkekoncert 14.12.?
Sommerkoncert kan evt. foregå d. 4./5. juni - Det undersøges om Gribskov Kultursal er ledigt. Beslutning tages d. 8.8.
Skolekoncert kan evt. foregå i uge 16 - 17 - 18 - i den forbindelse undersøges skolernes eksamenstider.r
Lokalarrangementer skal ind i årsplanen som muligheder for elevkoncerter.
Fælles med bestyrelsen - forslag lørdag d. 9.9. kl. 10-15
5Rekruttering/ tilbud - hvordan?
Årsplan godkendt i version 1 og godkendes endeligt d. 8.8.
Banner med Kulturskolens navn på til koncerte
Ref.Debat om mere synlighed og et banner.
Mere tydelighed på hjemmesiden om nye tilbud.
6Orientering om musikskolernes tænketank
Ref.Taget til efterretning - Ole udsender pdf
7Facebook (Mads - Kenneth - Line)
Ref.Anvendelse i lukket gruppe - opfordring til at dele
8Meddelelser:
 1. leder
  Lokaler - elevtilgang mv.
 2. LU/MED
 3. Andre
Ref.Møder om skema og opgaver: Erling udsender forslag til mødedatoer og tider. - lokaleproblematikker i forhold til kommende sæson.
9Punkter på næste møde 8.8.17
Ref.
10Eventuelt
Drøftelse af mulig tidsregistrering ( hvordan holder vi regnskab med vores tidsforbrug)
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)