4. HANDLING


Handling
Klik på figuren for at vende tilbage til forsiden


Hovedopgaven i denne fase er at sikre, at resultaterne af de forudgående faser omsættes til værdiskabende handlinger til gavn for virksomheden. Det er nu I skal i gang med at arbejde med alle jeres gode idéer, som I har beskrevet i handleplanen.

Resultatkontrakter, resultatstatus og virksomhedsplaner er helt oplagte plandokumenter, der kan bruges aktivt i opfølgningen. Nogle punkter fra handleplanen er måske et selvstændigt punkt i virksomhedsplanen, mens andre punkter ikke er det, men hvor arbejdet med virksomhedsplanen er en oplagt mulighed for samtidigt at arbejde med lige netop dette punkt fra handleplanen.

Minimum en gang om året skal I gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse >> http://www.amcentret.dk/default.asp?Action=Details&Item=702
Vi anbefaler dog, at TAL er en løbende drøftelse i jeres afdeling, og at TAL-handleplanen er et dynamisk dokument, som hele tiden afspejler jeres aktuelle behov for indsatser vedr. trivsel. Husk at dokumentere i handleplanen, hvornår den sidst er opdateret.


I løbet af handlefasen skal I huske:
  • løbende at dokumentere jeres opfølgning i handleplanen.
  • at handleplanen jævnligt er punkt på LU-møder for at sikre fremdrift i arbejdet med arbejdsmiljø, trivsel og ledelse.
  • at overveje hvordan I vil fejre jeres succeser!!
Underdokumenter:
Hvordan følger vi op på TAL? - fra proces til effekt