TAL - TRIVSEL, APV OG LEDELSESVALUERING

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT TAL KONCEPTET ER BLEVET ÆNDRET EFTER DEN 01-08-2016

Allin

Gribskov Kommunes koncept for TAL - Trivsel, APV og Ledelsesvaluering

I Gribskov Kommune ønsker vi med TAL at sætte fokus på trivsel, arbejdsmiljø og ledelse. TAL skal gennemføres mindst hvert tredje år.

Formålet med at gennemføre TAL er at udvikle organisationen ved at skabe en god dialog mellem ledere og medarbejdere om arbejdsmiljø, trivsel og ledelse. Medarbejdere og ledere får gennem dialog bedre handlemuligheder ift, hvad der skaber trivsel, fremmer arbejdsglæden, giver bedre fysisk arbejdsmiljø og nedbringer fraværet i den enkelte enhed.

Nedenfor ser du en oversigt over vigtige dokumenter i arbejdet med TAL, som I skal kende til.

Baggrunden for og formålet med TAL
Mellemrumstekst
TAL med særskilt ledelsesvaluering eller ej
Mellemrumstekst
Vejledninger fra Arbejdstilsynet
Gribskov kommunes MED aftale
Mellemrumstekst
Pixiudgave af TAL konceptet
Ledelsespolitikken
Mellemrumstekst
Vejledning til handleplan for TAL
Mellemrumstekst
Hvordan følger vi op på TAL?
Mellemrumstekst
Mellemrumstekst
Etiske spilleregler
Mellemrumstekst

Processen forløber over følgende 5 faser:
Ovenover kan I klikke jer ind på faserne i TAL og se metoder til arbejdet med hver enkelt fase. Nogle af metoderne egner sig til selvstændig gennemførelse i den enkelte virksomhed, mens andre kræver hjælp fra en proceskonsulent. Metoderne kan kombineres som I synes, så de passer bedst til netop jeres virksomhed.
Der er eksempler på sammensætning af metoder i menuerne nedenfor.TAL konceptet er også udarbejdet i en såkaldt pixiudgave. Her er konceptet beskrevet i kort form, der er velegnet til uddeling blandt medarbejderne i jeres virksomhed. For pixiudgave af TAL konceptet - klik her.Underdokumenter:
1. Tematisering
2. Udforskning
3. Aftaler
4. Handling
Forbedrings - Menu
LØFT - Menu
Spille - Menu
Link til ledelsesvaluering
Skabelon til metodebeskrivelser
Trivselundersøgelse og APV
TAL - pixiudgave
Skal vi gennemføre TAL med særskilt ledelsesvaluering eller ej?
Koncept for ledelsesvaluering
0. Forberedelse
Vejledning til at finde branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer
Dias til præsentation af TAL
Modeller til TAL
Etiske spilleregler - TAL
Dias til præsentation af Ledelsesvaluering