0. FORBEREDELSE


Klik på figuren for at vende tilbage til forsiden


Det er ledelsens ansvar at sætte TAL på dagsordnen. Processen skal være forankret i lokaludvalget (LU) / MED. Det er således LU, der tager stilling til om I vil koble Ledelsesvaluering til TAL eller gennemføre ledelsesvalueringen særskilt. Det kan være en fordel at orientere jer i en række overvejelser om, hvorvidt I skal gennemføre TAL med særskilt Ledelsesvaluering eller ej. Derudover skal I tage stilling til hvilken rolle ledelsen skal spille i TAL processen.

Der er en række vigtige dokumenter, I skal kende til, når I gennemfører TAL:
Forberedelsen handler også om, at I sammen indgår aftaler vedrørende:
 1. Rolle- og ansvarsfordeling - hvilke personer har et særligt ansvar før, under og efter dialogprocessen? hvem sørger for lokaler, forplejning mv.? hvordan deltager ledelsen i TAL-processen?
 2. Kommunikation - hvordan kommunikeres til den øvrige medarbejdergruppe? hvem kommunikerer hvad?
 3. Etik og spilleregler - hvilke spilleregler skal gælde undervejs for dialogen og samspillet? - her er link til dokument med mulige etiske spilleregler.
 4. Organisering af processen - skal processen gennemføres indenfor de enkelte team i jeres virksomhed eller på tværs af team? eller både og? skal jeres handleplan deles op efter organisatoriske enheder? Hvis I fx er fysisk adskilte, eller har stor forskellighed i jeres opgaver, kan det være relevant, at I opdeler handleplanen i forskellige dele. Den skal dog stadig ligge i samme dokument.
 5. MED-aftalen og ledelsespolitikken - hvordan vil I bringe disse dokumenter i spil i processen? hvordan vil I sikre, at intentionerne heri er bærende i arbejdet med TAL? - er der brug for at have en dialog om dokumenterne inden TAL?
 6. Særlige forhold - er der særlige lokale og aktuelle forhold, som influerer på TAL-arbejdet? hvordan kan disse forhold adresseres i processen?

Brug for hjælp?
Hvis I har behov for hjælp til at vurdere, om I vil koble Ledelsesvaluering sammen med TAL så har I mulighed for at få sparring hos Annette Øhlers / apoeh@gribskov.dk

Inden I går videre fra Forberedelsesfasen skal I have taget stilling til:
 • om I vil koble ledelsesvaluering til APV og trivselsundersøgelse
 • punkterne vedr. 1) rolle- og ansvarsfordeling, 2) kommunikation, 3) etik og spilleregler, 4) organisering af processen, 5) særlige forhold
 • om I har brug for hjælp fra proceskonsulenter til hele eller dele af processen (Kontakt Annette Øhlers apoeh@gribskov.dk)

I skal desuden være opmærksomme på:
 • krav til dokumentation i databasen (handleplan og procesplan)
 • listen med "Branchens væsentligste problemer", som gælder for jeres område
 • at TAL bl.a. bygger på MED-aftalen og Ledelsespolitikken
Underdokumenter:
Ledelsens rolle i TAL processen