ETISKE SPILLEREGLER - TAL

Etiske spilleregler for TAL-processer
Spilleregler er lærings- og erfaringsbaserede bud på, hvad der virker bedst, når vi skal tale sammen om trivsel, samarbejde og ledelse. Spillereglerne vedrører organisering, rammer og den konkrete dialog.

Spillereglerne er med til at understøtte,
Nedenfor finder I 5 spilleregler som gælder alle TAL-processer (obligatoriske).
Derudover finder I 5 spilleregler, som I kan lade jer inspirere af, når jeres LU eller hele gruppen (afhængig af hvor mange I er) beslutter, hvilke spilleregler, der skal gælde for lige netop jeres proces.


5 spilleregler - for alle
  1. Processen skal være forankret i LU. Det betyder, at beslutninger vedr. processen træffes i LU samt at LU er ansvarlig for at følge op på processen (fx at aftalerne skrives ind i handleplanen og at denne tages op med jævne mellemrum). LU skal derudover sikre, at alle deltagere orienteres om formål, forløb, opfølgning og spilleregler, samt at dagsordner udsendes til deltagere i tilpas ordentlig tid af hensyn til deltagernes forberedelse på de emner, der skal føres dialog om
  2. Dialogen skal være så konkret, at den tager fat i lige netop arbejdspladsens specifikke forhold
  3. Processen skal tilrettelægges, så alle får mulighed for at komme til orde og blive hørt
  4. Anliggender mellem enkelte ledere og medarbejdere - eller mellem enkelte medarbejdere - hører ikke hjemme i en TAL-proces. De skal afklares mellem de konkrete personer - efter et "nærhedsprincip"
  5. Dialogerne skal føres i en anerkendende tone, så relationer ikke beskadiges unødigt.

3 spilleregler - til inspiration
  1. Der skal vælges en processtyrer, der støtter op om at sikre, at dialogerne holder sig til dagsordenen
  2. Vi bestiller hjælp fra en proceskonsulent, bl.a. for at give ledelsen (og LU) et frirum og mulighed for at indgå aktivt i processen
  3. TAL-dialoger er fortrolige blandt deltagerne (handleplaner er åbne for alle)