SCRUMBOARD - LØBENDE FORVENTNINGSAFSTEMNING OG EVALUERING

MetodeScrumboard
MetodebeskrivelseEt scrumboard er en "tavle", der bruges i projektstyring, men det kan bruges til at skabe overblik over alle typer af opgaver - herunder fremdriften i arbejdet med opgaven.

Et scrumboard består af en tavle eller et ark flip over, som inddeles i et antal kolonner, fx:
 1. "Start"
 2. "I gang"
 3. "Godt på vej"
 4. "I mål"
Der kan sagtens arbejdes med flere eller færre faser, og de kan også kaldes noget andet.
FormålFormålet med metoden er at sikre fremdrift, engagement, synlighed og opfølgning på arbejdet med opgaven (fx TAL-handleplanen).
Hovedfaser
 1. Trin 1: Dokumentation
De konkrete handlinger i opgaven (fx TAL-handleplanen) skrives på post it (én handling pr. seddel). Sedlerne placeres i start- kolonnen. Scrum boardet kan med fordel hænges op i afdelingens mødelokale eller et andet synligt og centralt sted.

Trin 2: Opfølgning
På fx personalemøder sættes scrumboardet på som fast punkt eller med faste intervaller, for at sikre løbende status og vurdering af:
 • om nogle af sedlerne skal flyttes til en anden kolonne
 • om der er brug for at justere forslagene til handling
 • om der skal tilføjes eller fjernes handlingsforslag
 • osv.
Materialer/iscenesættelseDu skal bruge:
 • Et ark flip over til scrumboardet
 • Et antal post it til at skrive de konkrete forslag til handling
DeltagerforudsætningerIngen
DeltagerantalUbegrænset
TidsforbrugDet tager ganske kort tid at udarbejde et scrumboard (ca. ½ time inkl. dokumentation af handlinger på post it) - med mindre der er tale om meget komplekse arbejdsopgaver

Hvor meget tid man efterfølgende bruger på at følge op kan variere. Opfølgning kan fx ske på personalemøder eller gennemføres som korte, stående møder foran scrumboardet (Kaizen-møder) á fx 20 min. varighed.
Sværhedsgrad * * * * *
Beslægtede metoderMetoden kan med fordel bruges sammen med alle de beskrevne metoder i TAL konceptet.

Scrumboard kan også bruges til forventningsafstemning på fx et kursus. Ved kursets start skriver deltagerne deres "brændende spørgsmål" (ønsker til kurset) på en post-it, som placeres i "start"-kolonnen. Ved kursets afslutning (og evt. undervejs) forholder deltagerne sig til, om deres post-it skal flyttes til en anden kolonne (er der kommet et begyndende svar? - kan skrives på post-it som sættes fast på spørgsmålet).
Evt. referencer og lign.Se ex på et Scrum Board >> Scrum.JPG
Artikel: Indføring i scrum    
At mange projekter foregår i en foranderlig verden, kan de fleste skrive under på. Men hvad gør man ved det? Den dynamiske arbejdsmetode, scrum, rummer en række bud.
Læs mere